Aktuellt

Välkommen till gudstjänst på söndag

10:00 Gemensam Gudstjänst för alla.

Hjällbo Allianskyrka

Skolspåret 35

onsdag

18:00 – Bön och Bibelundervisning

På svenska

1:A Korinterbrevet


torsdag

Vi möts kl.18.30 i Allianskyrkan för 

                                Bön och undervisning/Arabiska


 

Välkommen till kvinnofrukost

Vi meddelar datumet när det är dags.

plats: Allianskyrkan i Hjällbo

Föranmäl gärna till Åsa Burge på

tel: 0736-213791