Aktiviteter
النشاطات

 Söndag

Gudstjänsten är alltid på svenska, Skolspåret 35, Hjällbo.
11:00

*Första söndagen varje månad*
11:00 – Nattvardsgudstjänst

18:00 – Gudstjänst på Arabisk, Redbergsvögen 19, Göteborg.

i House of Gospel,Redbergsvägen 19

Onsdag

Bibelstudium och bön, Skolspåret 35,Hjällbo
18:30 – 20:30

Torsdag

Bibelstudium och bön .
18:30 – 20:30

i House of Gospel,Redbergsvägen 19

 

Fredag

19:00 – ungdomssamlingar med aktiviteter

Lördag
Eritreanska församlingen har sin verksamhet i
kyrkans lokaler i Hjällbo.

Barn och Ungdomsgrupp

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte,
Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn 

kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. (Mark 10:13-16)
Varje möte ska innehålla en blandning av kunskap och trivsel och avslutar med
gemensam bön och möjligheten att få ett personligt möte med Jesus.

För mer information, kontakta Margareta Rasho 0707 – 70 90 46

Söndag:
Söndagsskola(åk 1-7)
Ca. 11:15 och under tiden gudstjänsten håller på.
För mer information kontakta Margareta Rasho 0707 – 70 90 46