Aktiviteter
النشاطات


 

Söndag

Gudstjänst
11:00

*Första söndagen varje månad*
11:00 – Nattvardsgudstjänst

18:00 – Gudstjänst i House of Gospel

Måndag

Kvinnobön.
17:30-18:30
Allmän altarbön.
18:30 – 19:30
Styrelsemöte.
19:45-20:30 udda veckor

Onsdag

Bibelstudium och bön.
18:30 – 20:00

Torsdag

Fotboll i Bergsgårdsskolans idrottshall
19:00-21:00

Fredag

19:00 – HoG Night – ungdomssamling i House of Gospel

Lördag
Etiopiska församlingen har sin verksamhet i kyrkans lokaler

 

Barn och Ungdomsgrupp

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte,
Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn 

kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. (Mark 10:13-16)
Varje möte ska innehålla en blandning av kunskap och trivsel och avslutar med
gemensam bön och möjligheten att få ett personligt möte med Jesus.

För mer information, kontakta Margareta Rasho 0707 – 70 90 46

Söndag:
Söndagsskola(åk 1-7)
Ca. 11:15 och under tiden gudstjänsten håller på.
För mer information kontakta Margareta Rasho 0707 – 70 90 46